להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  
הודעה למבוטח - חברת ביטוח מחויבת למסור למבוטח התובע אותה תוך 30 יום מקבלת מסמכי התביעה אישור על פתיחת התביעה ופירוט המסמכים שהתקבלו אצלה ומהם המסמכים החסרים.

חברת הביטוח לא יכולה לדרוש מהתובע מסמכים שאין ביכולתו להשיג

תוך 90 יום ממועד הגשת התביעה חברת הביטוח יכולה להודיע לתובע על המשך בירור התביעה מכיוון שהיא עורכת בירור שלה לגבי נסיבות האירוע.
תשלום התביעה - עם העברת התשלום ימסרו לתובע מסמכי השמאי, פירוט אופן חישוב הסכום, פירוט קיזוזים שבוצעו כגון השתתפות עצמית, אופן הצמדת התשלום למדד.
אם שולם רק חלק מסכום התביעה יש לפרט למה שולם רק סכום חלקי כולל נימוקים לסיבת הדחיה.
הסכם הפשרה - צריך לכלול את כל הנימוקים ומרכיבי התשלום שאינם שנויים במחלוקת.
המבוטח יכול לקבל את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת ולהמשיך במו"מ על יתרת הסכום של התביעה.
חברת הביטוח לא יכולה להציע לתובע כפשרה סכום בלתי סביר כדי לסגור את התביעה.
הסכם הפשרה לא מחייב את המבוטח אם לא חתם עליו.
דחיית התביעה - חברת ביטוח מחויבת לנמק את סעיפי הפוליסה והסיבות לדחיית התביעה.
תקופת התיישנות - 3 שנים ממועד האירוע.
חברת הביטוח חייבת להציג בכתב מתי מסתיימת תקופת ההתיישנות.

רק פניה לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

ערעור התובע על החלטת חברת הביטוח - התובע יכול להציג חוות דעת מומחה מטעמו.
זכותו של התובע לפנות לממונה על פניות הציבור של חברת הביטוח.
זכותו של התובע לפנות אל הממונה על שוק ההון במשרד האוצר.
זכותו של התובע לפנות לבית משפט.
חברת הביטוח יכולה לבדוק מחדש את זכאותו של התובע לתשלום.
עלות הבדיקה לא תחול על התובע.

בירור התביעה ע"י מומחה-
  • מומחה מטעם חברת הביטוח (שמאי,רופא וכד') צריך רק להעריך את הנזק שנגרם.
  • הוא צריך להודיע למבוטח שזכותו להיות מיוצג או להתייעץ עם מומחה מטעמו.
  • המומחה לא ידחה תביעה ולא יציע פשרה.
  • המומחה לא יחווה דעה אם יש  או אין כיסוי לתביעה.
  • המומחה רק ייתן את חוות דעתו לגבי גובה הנזק.
  • חברת הביטוח יכולה להפעיל חקירה סמויה מבלי להודיע לתובע.
תביעה צד שלישי סעיף תחלוף - חברת הביטוח ששילמה למבוטח שלה רשאית לתבוע מגורם הנזק את הוצאותיה. חברת ביטוח לא יכולה בתביעת תחלוף לתבוע בן שפחה של המבוטח ולא מעביד של המבוטח אם הוא גרם את הנזק. חברת הביטוח חייבת להודיע למבוטח שלה שהיא תובעת את גורם הנזק.
אם במסגרת בירור התביעה יש למבוטח זכות לתבוע את צד שלישי ( כגון החזר השתתפות עצמית או נזק שלא כוסה דרך הפוליסה), חברת הביטוח חייבת לעדכן לעדכן את המבוטח שלה שהגישה תביעת תחלוף.
המבוטח צריך לפנות בעצמו כנגד צד שלישי.חברת הביטוח לא מייצגת בתביעה שלה גם אותו.
תביעה צד שלישי - תובע שנפגע רשאי להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח שבה מבוטח הפוגע בו. חברת הביטוח מחויבת להודיע תוך 7 ימים לתובע צד שלישי על פתיחת התביעה ולעדכן את המבוטח שלה.
אם המבוטח מודיע  לחברת הביטוח שלו שאכן היתה תאונה והוא אשם בתאונה וניתן לתבוע את הפוליסה שלו, תוך 30 יום חברת הביטוח צריכה להעביר תשלום לצד שלישי.
לייבסיטי - בניית אתרים