להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 ביטוח משאיותהפוליסה לביטוח מקיף מכסה נזק שנגרם כתוצאה מ: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות,
התנגשות מקרית, התהפכות, גניבת הרכב, שיטפון, סערה, נזק בזדון.
הפוליסה מבוססת על סכום ביטוח הרשום בפוליסה. על הפוליסה חלים תנאי ביטוח חסר.
אין כיסוי לנזק לרכב או לצד ג' עקב העמסת יתר של הרכב.

אופן פיצוי המבוטח

במקרה של החלפה של חלק שאבד או ניזוק ברכב, חברת הביטוח תשלם את ערכו
הממשי בניכוי עלות הבלאי של החלק. עלות העבודה של המוסך משולמת במלואה.
במקרה של תאונה, יש כיסוי לגרירת הרכב למוסך על חשבון חברת הביטוח תחת
סעיף הוצאות נוספות מעבר לסכום הביטוח.

תוספות לביטוח מקיף

הגנה משפטית: אם, חלילה, תהיה מעורב בתאונה ויופעלו נגדך הליכים משפטיים
פליליים בקשר לתאונה, נעמיד לרשותך עורך דין, או נשלם עבורך את שכר הטרחה
לעורך-דין שתבחר אתה.

רעידות אדמה: החוזה הבסיסי לביטוח המקיף אינו כולל ביטוח במקרה של רעידות
אדמה, לכן יש לרכוש אותו בנפרד, אם אתם מחשיבים מקרה זה כרלוונטי לכם ולרכב שלכם.

שביתות ומהומות: כיסוי נזק הנגרם כתוצאה משביתות או מהומות גם אינו נכלל בחוזה
הביטוח הבסיסי, לכן גם אותו יש להוסיף בנפרד.

הרחבה לנזקי גוף לצד ג': הרחבת הכיסוי לנזקי גוף מעבר לכיסוי שקיים בפוליסת ביטוח החובה.

הכיסוי חשוב בעיקר לגבי פריקת וטעינת הרכב והפעלת ציוד המותקן על הרכב כגון מנוף.

ביטוח צד ג'

ביטוח צד ג' מכסה את הנזקים שגרמת לרכב או לרכוש של מישהו אחר. פגעת ברכב
של השכן? לא נעים, אבל אם יש לך ביטוח צד ג' זה גם לא כל-כך נורא: חברת הביטוח
תפצה את הניזוק על הנזק שגרמת לו. ביטוח צד ג' כלול בביטוח מקיף לרכב, כך שאם
רכשת ביטוח מקיף אתה מכוסה גם על נזקים אלה.

השתתפות עצמית בביטוח צד ג'

השתתפות עצמית היא סכום קבוע מראש בו אתה מחויב אם גרמת נזק לצד ג'.
אולם יש באפשרותך לבטל את ההשתתפות העצמית תמורת תוספת תשלום, כך שאנחנו
נכסה את כל הנזק מעל ההשתתפות העצמית שנקבעה ואתה לא תחויב בכלום.
באם גובה הנזק מתחת להשתתפות העצמית לא מגישים תביעה כנגד חברת הביטוח.

ביטוח חובה לרכב

ביטוח חובה לרכב הוא הביטוח שמבטח אותך על כל הנזקים הגופניים שעלולים
להיגרם לך, לנוסעים שאיתך ברכב או להולכי רגל שנפגעו מהרכב שלך. ביטוח זה מחויב
על פי חוק ולכן קוראים לו ביטוח "חובה". על פי החוק אסור להשתמש ברכב שאין לו
תעודה המאשרת קיום ביטוח חובה בתוקף (כולל חותמות הבנק המעידות על תשלום הביטוח).

הצהרת העדר תביעות משנים קודמות

במקרה של סטייה מהפרטים שהוצהרו בעת עריכת פוליסת ביטוח רכב חברת הביטוח
לא תעניק למבוטח פיצוי בגין נזקי הביטוח אשר מגיעים לו לכאורה בהתאם לפוליסה
מאחר והמבוטח מסר פרטים אשר אינם נכונים. פרמיה לפוליסת ביטוח רכב עבור מבוטח
בעל היסטוריה של תביעות ביטוח קודמות יקרה ביחס למבוטח זהה ללא תביעות קודמות.

שמענו על מקרים בהם מבוטחים הצהירו שלא ביצעו תאונה למרות שבפועל ביצעו תאונה.
בעריכת ביטוח רכב יש להציג מסמך העדר תביעות ולכן הצהרה כוזבת בדבר תאונה
אינה יכולה להתרחש.

זכויות המבוטח על-פי חוזר שמאים – המפקח על הביטוח

הלקוח זכאי לבחור את השמאי שיבדוק את הרכב. הלקוח צריך לבחור באחת
מהאופציות הבאות:

מסלול שמאי חוץ

 • הלקוח בוחר שמאי מרשימה של חברת הביטוח.
 • חברת הביטוח משלמת את שכר השמאי.
 • הלקוח זכאי לקבל את הערכת השמאי לפני ביצוע התיקון.
 • המבוטח רשאי לערער על שומת השמאי ולבקש תיקון של הדוח.

מסלול שמאי אחר

 • הלקוח בוחר שמאי כרצונו.
 • חברת הביטוח רשאית לשלוח שמאי אחר מטעמה שיבדוק את הרכב.
 • הלקוח משלם עבור הדוח ורשאי לבקש החזר התשלום מחברת הביטוח.
 • הלקוח אינו יכול לערער על השומה של השמאי.

שמאי מכריע

במקרה של בחירת מסלול שמאי חוץ בלבד הלקוח רשאי לבחור שמאי מכריע שאינו
שמאי של המבוטח או של חברת הביטוח.

 • רשימת שמאים מכריעים מופיעה באיגוד השמאים.
 • הזכות לפנות לשמאי מכריע נתונה ללקוח וגם לחברת הביטוח.
 • עלות השמאי המכריע נקבעת מראש והוא קובע מי ישלם את שכרו - המבוטח
  או חברת הביטוח או חלוקה בין שניהם.
 • כל הערעורים צריכים להסתיים לפני ביצוע התיקון ברכב.
   
 
לייבסיטי - בניית אתרים